Fagområde

michael_max

Revision

En række danske aktie-, partner- og anpartsselskaber er omfattet af reglerne om lovpligtig revision af årsregnskabet. Som statsautoriserede revisorer er vi et naturligt valg til at udføre denne revision.

Når vi har afgivet en revisionspåtegning på årsregnskabet, øger dette tilliden til selskabets regnskab, idet vi som offentlighedens tillidsrepræsentant har en særlig troværdighed.

Ved gennemførelsen af vores revision har vi bl.a. også focus på rentabilitet, soliditet, finansielle omkostninger samt kapitalfremskaffelse, således at dette indgår som en naturlig del af vores dialog med kunderne.

Vi reviderer aktie-, partner- og anpartsselskaber, fonde, selvejende institutioner, foreninger og andre, der har etableret enten tvungen eller vedtægtsmæssig revision af årsregnskabet (regnskab), herunder sociale -, bo- og opholdssteder.