Kvalitetssikring

 

Vi er omfattet af et uafhængigt offentligt tilsyn, der kontrollerer den 
måde vi gennemfører vort arbejde på.
 
Vi skal undersøge og dokumentere, at vi opretholder de særlige krav til uafhængighed ved hver enkelt opgave i henhold til revisorlovens bestemmelser.
 
Vi skal deltage i et vist antal videreuddannelseskurser.
 
Vi skal arbejde efter fastlagte metoder indenfor revision, regnskabsassistance og rådgivning.
 
Vi skal dokumentere skriftligt, at vi har anvendt de fastlagte metoder.
 
Vi skal sikre, at de enkelte arbejdsmetoder kontrolleres løbende gennem processen, således at den statsautoriserede revisor, der har det overordnede ansvar, er i stand til at afgøre om arbejdet er foretaget og kontrolleret af de respektive medarbejdere.