Velkommen

Vi udarbejder og reviderer årsregnskaber for alle slags virksomheder.

Vi klarer også opgaven med bogføring, lønninger, feriepenge og skattespørgsmål.

Medarbejdere

Til servicering af vores klienter er vi 8 medarbejdere, hvor af flere er højt specialiseret indenfor specifikke områder, men alle har en grundig faglig og teoretisk uddannelse, der løbende ajourføres og forbedres ved deltagelse i såvel eksterne som interne kurser, således at den faglige kvalitet sikres.

Historie

Firmaet blev grundlagt i 1990 og har siden samarbejdet med primært små og mellemstore virksomheder/kunder efter vores idegrundlag som kendetegnes ved omhyggelighed, overholdelse af aftaler samt tidsterminer på et højt fagligt og ansvarligt grundlag.

Klienter

Vi servicerer klienter inden for følgende kategorier:
• Detailhandel
• Produktions- , handels- og håndværksvirksomheder
• IT- og elektronikvirksomheder
• Managementvirksomheder
• Softwarevirksomheder
• Advokater
• Speciallæger, læger, tandlæger og anden sundhedsvirksomhed
• Godser og større gårde
• Private opholdssteder/botilbud-døgninstitutioner
• Managementvirksomheder