Klienter

Vi servicerer klienter indenfor følgende kategorier:

• Finansiel virksomhed

• Detailhandel

• Produktions-, handels- og håndværksvirksomheder med store igangværende entrepriser

• IT- og Elektronikvirksomheder

• Managementvirksomheder

• Softwarevirksomheder

• Advokater

• Speciallæger, læger, tandlæger og anden sundhedsvirksomhed

• Godser og større gårde

• Private opholdssteder/botilbud - døgninstitutioner. m.v.

• Alt fra enkeltmandsvirksomheder til store koncerner

Selskabets kunder repræsenterer således et bredt udsnit af det danske erhvervsliv samt den offentlige sektor, idet vi rådgiver og reviderer både enkeltmandsfirmaer, selskaber og koncerner, herunder danske koncerner med udenlandske selskaber og udenlandske koncerners danske datterselskaber.