Fagområde

• Revision og udarbejdelse af regnskaber

• Budgetter

• Værdiansættelse af virksomheder

• Køb af virksomhed (vurdering af købesummen m.v.)

• Salg af virksomhed (vurdering af salgssummen m.v.)

• Generationsskifte såvel indenfor som udenfor familien

• Forhandling af priser og vilkår med pengeinstitutter og finansieringsselskaber

• Låneansøgninger ved større investeringer

• EU-støtteordninger (ansøgninger)

• Forhandling med SKAT ved forespørgsler eller ansættelser

• Sparringspartner i økonomiske spørgsmål

• Rådgivning ved investering og formuepleje

• Rådgivning ved stiftelse af anparts- og aktieselskaber samt partnerselskaber m.v.